Inwentaryzacje budowlane

Bezpieczeństwo zgromadzonych danych i ich wykorzystanie

Podczas inwentaryzacji pracownicy nie gromadzą danych osobowych, numerów telefonów i żadnych innych osobistych informacji. Wyjątkowo informacje takie mogą zostać zgromadzone wyłącznie w celu skontaktowania się z mieszkańcami lokali niedostępnych. Pomiary nieruchomości mogą wymagać zgromadzenia ogólnodostępnych informacji, takich jak wyrysy z rejestru gruntów, dane formalno-prawne dotyczące nieruchomości. Informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z przygotowaniem dokumentacji inwentaryzacyjnej i są przechowywane przez okres obowiązywania gwarancji, a po tym okresie - niszczone. Firma Micromedia zachowuje w celach dokumentacyjnych wersje elektroniczne zgromadzonych materiałów, w szczególności wytworzone produkty, stanowiące własność intelektualną.

Zobacz także:

» Inwentaryzacje budowlane - informacje ogólne
» Pomiary mojego lokalu
» Identyfikacja pracownika