Inwentaryzacje budowlane

Identyfikacja pracownika upoważnionego do pomiarów lokali

Prace inwentaryzacyjne są wykonywane zazwyczaj przez dwóch pracowników. Co najmniej jeden z nich posiada oryginalny identyfikator (kliknij obok) z imieniem i nazwiskiem, unikalnym numerem oraz hologramem Micromedia. Na odwrocie identyfikatora znajduje się pieczątka firmowa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o weryfikację pracowników dzwoniąc pod numer kontaktowy . Pracownicy posiadają także upoważnienia wystawione przez firmę Micromedia i/lub podpisane przez zarządzcę (administratora) nieruchomości. Upoważnienie zawiera informację o imieniu, nazwisku oraz numerze dowodu osobistego, a także listę nieruchomości przeznaczonych do pomiaru.

Zobacz także:

» Inwentaryzacje budowlane - informacje ogólne
» Pomiary mojego lokalu
» Bezpieczeństwo danych