Inwentaryzacje budowlane

Dokumentacja odtworzeniowa

Wiele nieruchomości zbudowanych w okresie przedwojennym, powojennym, a także w czasach bardziej nam współczesnych z różnych powodów nie posiada żadnej oryginalnej dokumentacji. W ramach inwentaryzacji obiektu przygotowujemy szczegółowy opis fundamentów, układu ścian nośnych, konstrukcji biegów schodowych, stropów i dachu. Opis zawiera informację o wymiarach oraz użytych materiałach i/lub stropniu ich zużycia (stanu technicznego). Zostanie przygotowany także szczegółowy opis instalacji występujących w budynku z informacją o przekrojach oraz użytych materiałach. Do dokumentacji odtworzeniowej zostanie dołączona oryginalna mapa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu, zawierająca także informacje o miejscach przyłączy poszczególnych instalacji.

Tak przygotowana dokumentacja nadaje się do zarządzania nieruchomością, projektowania wymiany lub budowania nowych instalacji oraz remontów architektoniczno-budowlanych.

Zobacz także:

» Inwentaryzacje budowlane - informacje ogólne
» Pomiary lokali mieszkalnych, użytkowych i domów jednorodzinnych
» Wyodrębnianie samodzielnych lokali
» Pomiary mojego lokalu
» Bezpieczeństwo danych
» Identyfikacja pracownika