Inwentaryzacje budowlane

Pomiary lokali mieszkalnych, użytkowych i domów jednorodzinnych

Czy powierzchnia Twojego lokalu jest zgodna z tym, co masz w dokumentach i za co płacisz? Chcesz kupić mieszkanie i potrzebujesz oceny rzeczoznawcy? Wykonujemy pomiary pojedynczych lokali lub budynków jednorodzinnych w celach weryfikacji rzeczywistej powierzchni. Na podstawie takiej inwentaryzacji przygotowywany jest dokument stanowiący podstawę do aktualizacji wysokości opłat lub jako podstawę wyceny nieruchomości lub lokalu będących przedmiotem przetargu lub sprzedaży z wykorzystaniem kredytu.

Charakterystyka energetyczna:

Inwentaryzacja może być podstawą do przygotowania charakterystyki energetycznej lokalu lub obiektu. Podczas oględzin zbierane są informacje na temat powierzchni oraz użytych materiałów. Przygotowane dokumenty spełniają wymogi obowiązujęcego prawa.

Zobacz także:

» Inwentaryzacje budowlane - informacje ogólne
» Wyodrębnianie samodzielnych lokali
» Dokumentacja odtworzeniowa
» Pomiary mojego lokalu
» Bezpieczeństwo danych
» Identyfikacja pracownika