Inwentaryzacje budowlane

Wyodrębnianie lokali mieszkalnych z budynku wielorodzinnego

Wykupienie gminnego lokalu mieszkalnego lub użytkowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia określonych warunków technicznych . W ramach inwentaryzacji sprawdzimy spełenie tych warunków oraz przygotujemy niezbędne dokumenty do wyodrębnienia samodzielnego lokalu z budynku wielorodzinnego.

Kompleksowa obsługa

Mogą Państwo zlecić naszej firmie także załatwienie wszystkich niezbędnych formalności i uzyskanie w Państwa imieniu zaświadczenia o samodzielności jednego lub więcej lokali. Wystarczy podpisanie upoważnienia - resztę zorganizujemy kompleksowo.

Prostowanie udziałów

W ramach inwentaryzacji oraz wyodręniania i przygotowania lokali do sprzedaży, sprawdzimy i ponownie przeliczymy udziały w nieruchomości wspólnej.

Zobacz także:

» Inwentaryzacje budowlane - informacje ogólne
» Pomiary lokali mieszkalnych, użytkowych i domów jednorodzinnych
» Dokumentacja odtworzeniowa
» Pomiary mojego lokalu
» Bezpieczeństwo danych
» Identyfikacja pracownika