Niektóre nasze realizacje

2014.05 Wrocław

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i instalacyjna (dokumentacja oddtworzeniowa) piętnastu nieruchomości na terenie Wrocławia. Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.

2013.12 Szczecin

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i instalacyjna (dokumentacja odtworzeniowa) czterdziestu sześciu nieruchomości na terenie Szczecina. Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunlanych w Szczecinie.

2013.11 Bydgoszcz

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana do celów wyodrębnienia lokali z nieruchomości wspólnej piętnastu budynków na terenie Bydgoszczy. Zamawiający: ADM Sp. z o.o.

2012.12 Bydgoszcz

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana do celów wyodrębnienia lokali z nieruchomości wspólnej sześciu budynków na terenie Bydgoszczy. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz.

2012.12 Szczecin

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i instalacyjna (dokumentacja odtworzeniowa) dwudziestu siedmiu nieruchomości na terenie Szczecina. Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunlanych w Szczecinie.

2012.09 Łabiszyn

Projekt rozbudowy domu jednorodzinnego o łącznej powierzchni 300m2. Wykonano projekt architektoniczno-budowlany, przeprojektowano konstrukcję dachu drewnianego. Zamawiający: osoba prywatna.

2012.07 Warszawa

Dokumentacja odtworzeniowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Idźkowskiego 4. Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

2012.05 Bydgoszcz

Dokumentacja odtworzeniowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ulicy Kozietulskiego 18. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa.

2012.04 Bydgoszcz

Dokumentacja odtworzeniowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ulicy Kołłątaja 4. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa.

2011.12 Szczecin

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 126 lokali mieszkalnych celem aktualizacji dokumentacji technicznej oraz zbycia. Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunlanych w Szczecinie.

2011.12 Gorzów Wielkopolski

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i instalacyjna dziewięciu nieruchomości na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Zamawiający: Administracja Domów Mieszkalnych w Gorzowie Wielkopolskim.

2011.12 Wrocław

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i instalacyjna dwudziestu ośmiu nieruchomości na terenie Wrocławia. Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.

2011.10 Bydgoszcz

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana dziesięciu nieruchomości na terenie Bydgoszczy. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz za pośrednictwem ADM Sp. z o.o.

2011.07 Gorzów Wielkopolski

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i instalacyjna dziewięciu nieruchomości na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Jako podwykonawca firmy Projcon z siedzibą w Bydgoszczy. Zamawiający: Administracja Domów Mieszkalnych w Gorzowie Wielkopolskim.

2011.05 Szubin/Kowalewo

Projekt domu jednorodzinnego o powierzchni 100m2. Wykonano pełny projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem instalacji wewnętrznych. Zamawiający: osoba prywatna.

2011.03 Skarżysko Kamienna

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i instalacyjna trzydziestu pięciu nieruchomości na terenie Skarżyska Kamiennej. Jako podwykonawca. Zamawiający: Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku Kamiennej.

* Daty przypisane do konkretnych realizacji są datami oddania całości pracy
i nie odzwierciedlają czasu realizacji.