Projekty budowlane

Nadzór budowlany

W ramach przygotowania projektu budowlanego , zapewniamy także nadzór budowalny (kierownika budowy). Nasz specjalista dopilnuje, aby wszystkie prace były całkowicie zgodne z przyjętymi założeniami, projektem budowlanym oraz obowiązującym prawem. Pomoże także w sytuacji, gdybyu chcieli Państwo stawiać budynek tzw. metodą gospodarczą (we własnym zakresie). Udzielamy niezbędnej pomocy w sprawach formalnych (urzędowych) oraz technicznych.

Zobacz także:

» Charakterystyka energetyczna